Obalans i könsfördelningen bland debuterande författare och egenutgivare.